Logo
Komunikat
Dotyczy Aplikacji BS Żmigród Autoryzacja
Szanowni Państwo w związku z wprowadzeniem unowocześnionej wersji darmowej aplikacji BS Żmigród Autoryzacja w dniu 14.09.2020r. Państwa urządzenie mobilne zostanie automatycznie ROZPAROWANE i nastąpi powrót do wcześniejszego sposobu autoryzacji, tj. poprzez SMS.
Konieczne będzie:
- pobranie aktualizacji (BS Żmigród Autoryzacja) z Google Play,
- sparowanie swojego urządzenia mobilnego z eBankNet.
Kontakt
Nr kontaktowe z Bankiem w przypadku problemów technicznych oraz bezpieczeństwa:
71 380 61 18 w godzinach od 8:00 do 16:00
71 380 61 11
506 059 641 w godzinach od 8:00 do 16:00
lub na adres: pomoc@bszmigrod.com.pl
Szanowni Państwo

W związku wejściem w życie od 8 maja 2019 r. nowego Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, podajemy najważniejsze zmiany dotyczące użytkowników bankowości elektronicznej, które wynikają z wymogu ustawy o usługach płatniczych i unijnej Dyrektywy PSD2:

1. Dostawcy usług (m.in. podmioty prowadzące rachunki bankowe oraz podmioty świadczące usługi dostępu do rachunków bankowych) będą mogli za zgodą Klienta lub osoby przez niego upoważnionej inicjować transakcje płatnicze, mieć dostęp do informacji o rachunku płatniczym Klienta oraz potwierdzać dostępność środków na rachunku płatniczym Klienta dla transakcji płatniczej opartej na karcie płatniczej. Dotyczy to sytuacji, w której Klient ma dostęp on-line do rachunku płatniczego.
2. Od 8 maja 2019 r. w związku z ustawowymi wymogami silnego uwierzytelnienia użytkowników systemu bankowości internetowej, czyli dwuczynnikowej weryfikacji tożsamości zapewniającej mocniejszą ochronę danych tych osób, Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nie będzie wydawał haseł jednorazowych (listy haseł jednorazowych w formie wydruku) jako środka dostępu do systemu bankowości internetowej eBankNet ze względu na to, że nie spełniają one wymogów przedmiotowej ustawy. W zamian stosowane będą kody SMS, służące do autoryzacji dyspozycji oraz transakcji płatniczych składanych w usłudze bankowości internetowej. Oznacza to, że Klient korzystający z systemu bankowości internetowej będzie musiał posiadać urządzenie mobilne (np. telefon komórkowy, tablet) z krajowym numerem telefonu.
3. Klienci, którzy korzystają z karty jednorazowych kodów autoryzacyjnych (w formie wydruku), mogą na dotychczasowych zasadach autoryzować dyspozycje/transakcje w systemie bankowości przy użyciu tych instrumentów nie dłużej niż do dnia 13 września 2019 r. włącznie. Aby korzystać aktywnie z usługi bankowości internetowej, każdy Klient będzie musiał w okresie od 08.05.2019 r. do 13.09.2019 r. zmienić metodę autoryzacji  na kody SMS, składając dyspozycję w dowolnej placówce Banku.

W przypadku pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu z pracownikiem w dowolnej placówce Banku.
Informacja dla Klienta
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie dla każdego Klienta posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN otworzył rachunek VAT.
Zgodnie z w/w Ustawą, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Ponadto informujemy, że z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT, Bank nie pobiera żadnych dodatkowych prowizji.
Jednocześnie informujemy, że dodatkowo numer NRB otwartego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT są dostępne w placówkach Banku.

Regulamin doładowań telefonu
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj